Lời khấn nguyện đêm giao thừa – TT. Thích Chân Quang

13305

Lại một mùa xuân nữa đã đến, một năm mới với những hi vọng Phật Pháp lan tỏa muôn nơi.

Lời khấn nguyện đêm giao thừa - TT. Thích Chân Quang

Thời khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới, hẳn ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình, bạn bè và rộng hơn nữa đó chính là tấm lòng của người đệ tử Phật, là tấm lòng mong ước cho cả nhân loại, cho Đạo Pháp. Vì lẽ đó, Sư Phụ – TT. Thích Chân Quang có một vài gợi ý để quý Phật tử tự mình khấn nguyện đầu năm với nỗi niềm riêng của mình.

–       Ý thứ nhất, cầu nguyện điều gì tốt đẹp cho thế giới loài người.

–       Ý thứ hai, cầu nguyện điều gì tốt đẹp cho quê hương đất nước.

–       Ý thứ ba, cầu nguyện cho Phật Pháp hưng long, nhiều người tu hành tinh tấn đắc thành chính quả.

–       Ý thứ tư, cầu nguyện cho tổ tiên theo Phật tu hành siêu thoát.

–       Ý thứ năm, cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình biết kính Phật, tin nhân quả, làm phúc nhiều, tinh tấn tu tập, hộ trì chánh pháp, xây dựng đạo tràng.

–      Ý thứ sáu, cầu nguyện cho cộng đồng quanh ta như láng giềng, đồng nghiệp, họ hàng, cơ quan, bạn bè, được nhiều phúc lành may mắn, gặp được chánh pháp tu hành, cùng làm điều phúc thiện, cùng hướng về đạo lý cao thượng.

–       Ý thứ bảy, cầu cho chính mình diệt trừ được bản ngã, được khí lực sức khỏe để tu hành mà diệt trừ bản ngã, được may mắn tài lộc để san sẻ làm phước mà hồi hướng tu hành diệt trừ bản ngã, được tâm từ bi yêu thương để diệt trừ bản ngã, được lòng tôn kính Phật tuyệt đối để đủ phước diệt trừ bản ngã.

Và Sư Phụ – TT. Thích Chân Quang cũng gửi một tin nhắn đến với quý Phật tử: “Sư Phụ chúc quý Phật tử ăn tết vui nhé.”

Xin kính chúc tất cả quý Phật tử, quý vị đạo hữu gần xa và gia đình một năm mới nhiều an vui, hạnh phúc và tinh tấn hơn trong năm mới Bính Thân 2016.

Cũng nguyện xin Mười Phương Chư Phật gia hộ cho Phật Pháp sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi trên thế giới này và con người mỗi ngày sẽ yêu quý nhau hơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!