Thứ Sáu, Tháng Mười 23, 2020
Trang Chủ Chia sẻ Phật pháp Lòng tôn kính Phật là gốc - Thánh quả giác ngộ là...

Lòng tôn kính Phật là gốc – Thánh quả giác ngộ là ngọn

-

LÒNG TÔN KÍNH PHẬT LÀ GỐC – THÁNH QUẢ GIÁC NGỘ LÀ NGỌN

Lòng tôn kính Phật là Gốc, mà Thánh quả giác ngộ là Ngọn. Nếu ai chỉ chăm chăm hướng đến Thánh quả giác ngộ mà quên mất bồi dưỡng lòng tôn kính Phật đến vô hạn thì đó chính là bỏ gốc theo ngọn, sẽ không được kết quả gì. Hành giả phải vun đắp lòng tôn kính Phật sâu dày mãi, cho đến tuyệt đối, và chẳng cần quan tâm đến Thánh quả giác ngộ. Vậy mà lúc nào đó, kiếp này hoặc kiếp khác, Thánh quả sẽ đến. Vun đắp lòng tôn kính Phật có nhiều cách, cách đơn giản nhất là lễ kính Phật hàng ngày.
…………………………………………………………………………………………….
The absolute respect toward Buddha is the root and the enlightened sainthood is the crown. Those who only focus on pursuing the enlightened sainthood and putting aside their absolute respect toward Buddha are forgetting the root and chasing the crown. These people will surely achieve no positive outcome in their spiritual cultivation.
Meditation practitioners have to cultivate the everlasting respect toward Buddha without caring about the enlightened sainthood. Once we give absolute respect to Buddha, anytime within this life or another, enlightened sainthood will come to us. There are many ways to cultivate our respect toward Buddha. The simplest method is to pay homage to Buddha every day.

Trích sách “Thiền” – Thượng tọa Thích Chân Quang

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thư kêu gọi cứu trợ lũ lụt miền Trung

0
THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ LŨ LỤT MIỀN TRUNG   – Kính thưa quý Huynh đệ thuộc các Đạo tràng, Chúng thanh niên trực...

Chung tay trồng rừng

Tin mới nhất