Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang Chủ Thư viện Chia sẻ Lòng tôn kính Phật vô biên - Song ngữ

Lòng tôn kính Phật vô biên – Song ngữ

-

Chúng ta phải khéo tạo ra lòng tôn kính Phật, nuôi lớn tâm mình và dành lòng tôn kính Phật trong tâm. Ngày mỗi, chúng ta phải quỳ lễ Phật, tự dặn lòng phải thiết tha tôn kính, đến khi nào mình cảm thấy rất rõ vì Phật mình có thể chết và sẵn sàng hy sinh thì lòng tôn kính Phật trong ta đã đầy. Mà khi đã đầy nhưng ta vẫn cứ rót thêm thì tấm lòng đó sẽ lan tỏa ra chung quanh, tưới mát tất cả để mọi người đều cũng trọn lòng tôn kính Phật. Còn nếu chỉ mình chúng ta kính Phật mà người chung quanh chưa tôn kính được Người thì sự tôn kính trong ta chưa đầy nên nó chưa tràn và vẫn chưa đủ. Chỉ khi nào người quanh ta đều trọn lòng như ta thì mình biết lòng tôn kính đã đầy. Một lúc nào đó, tự nhiên mọi người đều nhìn cách sống của ta mà cảm động, cùng ta quỳ cúi đầu lễ Phật thì chính là lúc trong tâm mình trọn lòng tôn kính vô biên.

Có lần, chúng tôi từng nói mọi việc trên đời đều tạm bợ. Nhà cửa của mình nếu không cháy hay bị bán thì khi chết mình vẫn phải bỏ lại; tiền của mình nếu không bị cướp, bị giựt, thì khi chết mình cũng chẳng mang theo. Mọi thứ trên đời nếu không mất khi còn sống thì cũng sẽ mất vì khi chết mình chẳng mang theo được; và cũng có khi nó chẳng đợi mình chết mà ngay khi sống nó cũng không chắc sẽ ở mãi bên mình.

Cho nên, chỉ có duy nhất một điều sẽ mãi thường còn dù mình sống hay chết chính là lòng tôn kính Phật. Ta có thể mất hết tất cả, mất hết danh dự, mất hết tài sản, mất hết mọi thứ trên đời nhưng ta vẫn còn được lòng tôn kính Phật. Vì dù sống hay phải chết, dù mọi cái có mất đi nhưng mình còn lòng tôn kính Phật thì vẫn còn có tất cả. Tất cả trong một và một trong tất cả. Ta chẳng sợ mất gì và cũng chẳng cần thiết để giữ gì ngoài lòng tôn kính Phật vô biên. Khi đã sống được như vậy thì ta ung dung, thanh thản giữa đời, không còn gì để sợ và cũng chẳng còn gì để muốn. Tất cả bởi vì điều cao tột thiêng liêng nhất đã có và mãi có trong tâm.

Và tuy lòng tôn kính Phật trong ta là tuyệt đối, vô hạn, nhưng cũng từ đó mà ta sống nhu hòa được với tất cả: yêu thương đất nước, con người, vạn vật,…

Trích sách: “Lòng tôn kính Phật vô biên” – Thượng tọa Thích Chân Quang

 

We must educate and train ourselves to pay homage to Buddha, and always have that reverence in mind. Everyday we have to bow to Buddha and remind us to earnestly worship Him until the moment we feel that we would sacrifice everything for Buddha. That would be when we would have the absolute reverence for Buddha. When we are at that stage, we would be able to spread it around. Others would be able to have the same level of reverence for Buddha like we do. If only we, all of us here, pay homage to Buddha, not others, that would not be enough. Only when others are touched because of the way we live and pay homage to Buddha, and they would join us to bow to Buddha, it means we have the unequivocally reverence for Him.

We once said that everything in life is just temporary. We could not keep everything with us forever when we live. Thing comes and goes. And when we die, we could not bring everything with us, either.

So, the only thing we can always have with us, life or death, is our unequivocally reverence for Buddha. In life, we can lose everyone e.g. reputation or assets, but not our absolute reverence for Buddha. As long as we keep paying homage to Buddha, we would have everything. With that thinking in mind, we would not be afraid of losing anything. And with that in mind, we would live generously and in harmony with others; there is nothing to fear and nothing to lose; because we already have everything with our unequivocally reverence for Buddha.

Since we have the unequivocally reverence for Buddha, we would be able to live in harmony with others; we love our country; we love all beings around the world…

BOUNDLESS HOMAGE TO BUDDHA – Ven. Thich Chan Quang

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2021...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 5 năm 2021...

Tin mới nhất