Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang Chủ Thư viện Chia sẻ Mãi theo Chánh Pháp Như Lai

Mãi theo Chánh Pháp Như Lai

-

MÃI THEO CHÁNH PHÁP NHƯ LAI

Kính lạy Phật, bậc Thầy vĩ đại

Cả trời người ca ngợi ngưỡng trông

Mở ra Chánh Pháp mênh mông

Con đường tu tập thoát vòng trầm luân

 

Thời của Phật, Tăng đoàn hùng mạnh

Bởi các Ngài phạm hạnh tinh chuyên

Nương theo lời Phật thiêng liêng

Nhiếp tâm thanh tịnh não phiền biến tan

 

Nay thời Phật đã dần xa cách

Mấy nghìn năm sai lệch đi nhiều 

Lời Kinh khó hiểu cao siêu

Chia tông rẽ phái như diều đứt dây

 

Lời Phật dạy từ ngày xưa cũ

Dẫu đơn sơ cốt để thực hành

Lời văn ngắn gọn rõ ràng

Nhưng đầy đạo lý huy hoàng cao siêu 

 

Xa thời Phật tội nhiều phúc bạc

Con cầu mong gặp Bậc Minh Sư

Nương theo lời Phật nghìn xưa

Rồi đem ngôn ngữ bây giờ giảng Kinh

 

Được như vậy chúng sinh lợi lạc

Biết con đường Giải thoát là sao

Đường tu dẫu có gian lao

Nhưng lòng tin kính cùng nhau đắp bồi

 

Con xin nguyện nghìn đời học Pháp

Tìm hiểu lời Phật thuyết trong Kinh

Rồi đem ứng dụng thực hành

Nhiếp tâm, sửa lỗi của mình từ đây

 

Con xin nguyện mỗi ngày cố gắng

Dành thời gian để lắng nghe lời

Quý Thầy tuyên giảng khắp nơi

Điều hay lẽ phải như lời Phật răn

 

Rồi cuộc sống khó khăn vây bủa

Cuộc đời con như úa như tàn

Nhớ lời Phật dạy rõ ràng

Nghiệp xưa sám hối ăn năn tháng ngày

 

Nếu thỉnh được sách hay, băng tốt

Con dốc lòng nghe, đọc chuyên cần

Để cho đạo lý thấm nhuần

Tâm con từng chút dần dần tốt lên

 

Nếu đâu đó chùa trên xóm dưới

Quý Thầy về có buổi giảng Kinh

Con thu xếp việc gia đình

Để về thính Pháp nghe Kinh đúng giờ

 

Lời Phật dạy nghìn xưa xa cách

Con ước mong có bậc tu hành

Diễn lời Việt hóa rõ ràng

Để cho tứ chúng tỏ tường nghĩa chân

 

Con xin nguyện chuyên cần ngày tháng

Đọc lời Kinh nghiền ngẫm suy tư

Cúi đầu lạy Đấng đại từ

Xin cho con hiểu đúng như ý Người

 

Con xin nguyện đời đời tôn kính

Pháp nhiệm mầu thanh tịnh mười phương 

Cúi đầu quỳ dưới ánh dương

Nguyện đem thân mạng cúng dường Như Lai

 

Xin gia hộ những ai học Pháp

Tìm con đường giải thoát khổ đau

Cũng đều ghi nhớ hiểu sâu

Từng lời Phật dạy buổi đầu ban sơ

 

Xin cho bậc chân tu đạo hạnh 

Dựng Tăng đoàn thanh tịnh trang nghiêm 

Chúng sinh một dạ kính tin

Cùng nhau gìn giữ đạo thiêng muôn đời 

 

Xin gia hộ bầu trời Chánh Pháp

Nhiều vị là thạc đức cao Tăng

Hướng về một đạo Phật chung

Tinh khôi màu nhiệm huy hoàng thủa xưa

 

Ai muốn đến bến bờ giải thoát

Việc đầu tiên học Pháp chuyên cần

Đắp xây Chánh Kiến dần dần

Phụng sự cống hiến âm thầm siêng năng

 

Nguyện pháp giới nghìn năm sau nữa

Đạo Như Lai muôn thủa vững bền

Ai rồi cũng sẽ bước lên

Đài sen giác ngộ vô biên đại đồng.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2021...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 5 năm 2021...

Tin mới nhất