Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang Chủ Thư viện Kinh tụng Nghi thức cầu quốc thái dân an

Nghi thức cầu quốc thái dân an

-


NGHI THỨC LÀM LỄ

CẦU QUỐC THÁI DÂN AN

—™ơơơ˜—

Mọi người tề tựu. Quý Tăng Ni đứng hai bên kế Bàn thờ Phật. Thầy chủ lễ đứng chính giữa hướng về Phật. Khi các vị lãnh đạo địa phương từ trong ra thì trỗi nhạc hung. Các vị đến đứng ngay sau Chủ lễ, cùng chắp tay hướng về Phật. Toàn thể quần chúng, nhân dân tham gia thì đứng hang ngang ngay ngắn kế tiếp cho hết sân của lễ đàn.

–         Đánh 3 hồi chuông trống Bát Nhã.

–         Thị giả trao hương cho Thầy Chủ lễ và các vị lãnh đạo địa phương.

Chủ lễ khấn to:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại từ Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy thần uy của Quốc Tổ Hùng Vương 18 đời dựng nước.

Kính lạy thần uy của các vị vua thánh triết anh minh suốt các triều đại Đinh Lý Trần Lê Nguyễn và Hồ Chí Minh.

Kính lạy thần uy của các vị quan tướng hiền tài trung nghĩa suốt các triều đaịi từ xưa đến tận hôm nay.

Kính lạy thần uy của các anh hung tài giỏi cang trường xả thân vì nước suốt các triều đại từ xưa đến tận hôm nay.

Hôm nay là ngày … … … tại … … … chúng con gồm những Tăng Ni Tu sĩ, các lãnh đạo chính quyền tận tụy, các phật tử thuần thành, quần chúng nhân dân nhiệt tâm các nơi câu hội về đây dâng chút phẩm vật và hương hoa lễ tế lên Mười Phương Tam Bảo, Chư Phật Chư Bồ Tát Hiền thánh Tăng, dâng lên thần uy của Quốc Tổ và các hiền tài thánh quân đã làm nên hổn thiêng của Tổ Quốc Việt Nam.

Chúng con dâng trọn lòng thành tôn kính, ngưỡng nguyện trên Tam BẢo và thần uy của Quốc Tổ gia hộ cho đất nước này, nhân dân này, cho tất cả chúng con trong năm mới có được ………….. (còn tiếp)

 

Tải file mẫu Nghi thức cầu Quốc thái Dân an về theo đường link:

Dowload: http://www.mediafire.com/view/ccic4ovjsc8qvew/nghi_thuc_cau_quoc_thai_dan_an-VNI.pdf

 

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2021...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 5 năm 2021...

Tin mới nhất