TPHCM: Chúng Thanh Niên phụ lễ Tiểu tường HT. Thích Minh Cảnh – ảnh 2019

124

Sáng 1-10 (3-9-Kỷ Hợi), tại tu viện Huệ Quang diễn ra lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh Viện Nghiên cứu Phật học VN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, viện chủ tu viện Huệ Quang – Q.Tân Phú.

Bài viết liên quan: 

Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh – chùa Huệ Quang 2019

Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh (1937-2018)

Tổ truyền thông