Uy linh dân tộc

195

UY LINH DÂN TỘC

Dẫu ai buôn bán gần xa

Nhớ ngày giỗ Tổ tháng 3 mùng 10

Bên trời rong ruổi ngược xuôi

Cũng về giỗ Tổ mùng 10 tháng 3

 

Mộng đời sương gió đi qua

Làm sao quên được tháng 3 mùng 10

Ngày đông rét sáng xuân tươi

Trái tim vẫn nghĩ mùng 10 tháng 3

 

Bé thơ hái một cành hoa

Nhờ bà gửi đến để hòa niềm vui

Gặp nhau khách mỉm miệng cười

Dẫu người xa lạ cũng người nước ta

 

Nhớ thương thuở trước ông cha

Dầy công xây dựng bao la đất trời

Non sông yêu dấu ngàn đời

Anh hùng yêu dấu ngàn đời bước ra

 

Giữ gìn gấm vóc sơn hà

Điểm tô phong hóa mọi nhà an vui

Nghìn sau chẳng dám quên lời

Tình yêu non nước cao vời thiết tha

 

Hòa cùng thế giới bay xa

Thái bình hạnh phúc chan hòa muôn nơi

Làm sao quên được người ơi

Uy linh đất Tổ mùng 10 tháng 3.

 

Trích bài giảng Uy linh của dân tộc: https://www.youtube.com/watch?v=G2id_FY0mbA