Chủ Nhật, Tháng Chín 19, 2021
Trang Chủ Thư viện Kinh tụng Sám phát nguyện thọ giới

Sám phát nguyện thọ giới

-

SÁM PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI

Kính lạy Phật Thế Tôn
Chư Bồ tát Thiện thần
Về chứng giám đàn tràng
Cho chúng con thọ giới

Nay nhân duyên đã đủ
Ơn thầy tổ dạy răn
Ơn đàn tín ân cần
Chúng con cầu giới pháp

Nhưng chúng con rất hiểu
Dù đã thọ giới rồi
Nhưng còn rất xa xôi
để đắc thành giới đức

Suốt cuộc đời còn lại
nhiều cám dỗ ngọt ngào
nhiều nghịch cảnh khổ đau
đang đợi chờ phía trước

Con cúi đầu lạy Phật
Lạy Bồ tát thiện thần
Xin dìu dắt chúng con
Đi qua từng bước nhỏ

Trước tiên là cám dỗ
của sắc dục ái tình
từ nhiều kiếp vô minh
gieo nghiệp duyên chồng chất

Bản năng trong sâu thẳm
Luôn thôi thúc không ngừng
Cùng với nợ tiền khiên
khiến chúng con vất vả

Con nguyện lòng hết sức
Nương thần lực Phật Đà
vượt thắng những chướng ma
của ái tình dục vọng

Dù thịt tan xương nát
quyết giữ sạch thân tâm
không để phạm lỗi lầm
không nhiễm ô thánh giới

Rồi bạc tiền vật chất
Cảnh giàu có xa hoa
Con hiểu chỉ thoáng qua
Đời vô thường dâu bể

Nên lòng không tham đắm
giữ tịnh giới thanh bai
quyết chẳng làm điều sai
dù núi vàng trước mặt.

Tiền chỉ là trách nhiệm
chứ chẳng phải niềm vui
lạm dụng sẽ chôn vùi
bao công phu tu tập

Những hư danh kiêu mạn
Gây khoái cảm nhất thời
Nhưng tổn phước nhiều đời
Làm thiện căn mất sạch

Nên quyết không nói dối
giả mạo bậc cao siêu
tìm kiếm sự kính yêu
để rồi sa địa ngục

Chắc rồi con sẽ gặp
những mưu hại hiểm sâu
hoặc xúc phạm ngập đầu
chuyện nghịch lòng trái ý

Nhưng vì tôn thờ giới
quyết không khởi tâm sân
xin nhẫn nhục vạn lần
để không gây ác hạnh

Lòng từ bi nuôi lớn
Thương tất cả chúng sinh
Ai cũng vướng tội tình
Nên bao dung tha thứ

Tột cùng tôn kính Phật
lời Phật dạy nghĩ suy
phải thấy sự hiểm nguy
nơi lỗi lầm nhỏ nhặt

Từng oai nghi tế hạnh
Con cẩn thận giữ gìn
Cho thế giới niềm tin
Nơi đạo mầu vô thượng

Siêng tọa thiền tập định
để thấy được lỗi mình
ngay vừa mới phát sinh
từ nội tâm sâu kín

Hằng ngày lễ kính Phật
Xin nương phước Thế Tôn
để bảo hộ tâm hồn
tránh xa điều ác giới

Thấy ai quên thánh giới
Con nguyện sẽ dốc lòng
đến gần gũi khuyên lơn
quay trở về tịnh giới

Giới là từ bi lớn
Nên không thể riêng mình
Xa lánh hết đệ huynh
Mà đắc thành giới thể

Phải cùng nhau thúc liễm
phải nhìn ngó giúp nhau
phải nhắc nhở cho nhau
đi qua đời ô trược

Khiêm cung khiến thanh tịnh
Kiêu mạn khiến nhiễm ô
Nên từng phút từng giờ
Xem mình như cát bụi

Nguyện kính trên nhường dưới
bậc giới đức, cúi đầu
bậc định tĩnh, vọng cầu
bậc tuệ minh, quy ngưỡng

Giới con đường vô tận
Dù thanh tịnh được rồi
vẫn tinh tấn không thôi
đắn đo và cẩn thận

Không tự hào đắc giới
Không khinh bỉ phàm phu
Ranh giới giữa trí ngu
rất dễ dàng thay đổi

Nguyện không ngừng tạo phước
việc lớn nhỏ âm thầm
Thành sức mạnh nội tâm
để giữ gìn tịnh giới

Phải là người có phước
Ý chí mới tập thành
Đủ phòng hộ hạnh lành
Và tránh xa tà hạnh

Cúi xin Mười Phương Phật
Chư Hộ Giới Thiện Thần
Cho huệ mạng giới thân
Con thập phần viên mãn

Nam Mô Cầu Đắc Giới Chứng Minh Sư
Bồ Tát Ma Ha Tát ( 3 lần)

FILE DOWNLOAD: SÁM PHÁT NGUYỆN THỌ GIỚI

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo thuyết giảng online Rằm Trung thu 21/9/2021 (15/8 AL)

0
THÔNG BÁO LỊCH THUYẾT GIẢNG ONLINE CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG RẰM TRUNG THU NGÀY 21/9/2021 (nhằm ngày 15 tháng 8...

Tin mới nhất