Thứ Hai, Tháng Một 18, 2021

Ca dao TRUNG THU

0
Trung Thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn cũng đi hơi nhiều.
Người lớn thật là đáng yêu,
Vì yêu người trẻ nên yêu trăng già.

Chào huynh đệ mới!

0
Rủ nhau đến với Đạo tràng
Cùng nhau tu tập, cùng làm điều hay
Biết rằng cuộc sống đắng cay
Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

Viên Quang Cổ Tự Cảm Tác

0

THE ONLY TRUTH

0
Everyone is trying to live right. Really! It is true. If we did not try to live right, and always made mistakes and committed sins, bad consequences would have happened. When we made mistakes, others would look down on us, or even worse, we might have been punished by law, leading us to a miserable live. And speaking of religious beliefs, the law of Cause and Effect will always govern and direct our lives. The retribution will come to us in many afterlives “As ye sow, so shall ye reap”.

The dual path of Meditation and Pure Land cultivation

0
Why should we take the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

0
Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

Thơ Sư Phụ

0
Xin cho con tự biết lỗi mình
Xin cho con tôn trọng chúng sinh
Xin tình thương ngập tràn pháp giới
Xin cả đời chẳng ngại hy sinh