Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021

Đêm Nói Đạo

0
Xin lỗi em, ta trở thành Tu Sĩ
Vì đời không hoàn mỹ giống ta mong
Ta không yêu đôi môi đỏ, má hồng
Làn mắt biếc, những gì không có thực

PAST PATH AGAIN

0
It is absolutely not easy to be a genuinely good, honest human being in this world but it is very easy to be bad. It is easier to react to others badly such as we would involve in a fight, we would harm whoever had done bad things to us, and we would also hate the person who does not like us. However, the consequence of doing bad things is severe as it can lead us to be an animal in our next life, or to make it worst, we'll go to hell when we die.

Người đã đến

0
Kính lạy Người đấng từ phụ vô biên
Nguồn ánh sáng cho chúng sinh tìm tới
Trong vô minh tham sân si tội lỗi
Nghiệp chẳng lành tưởng chẳng lối thoát ra

BOUNDLESS HOMAGE TO BUDDHA

0
"Boundless homage to Buddha" is an old topic, but it is very basic and very important.

Bài thơ: Huynh đệ ơi

0
Về đây tập sống đời buông xả
Đạo tràng chung một khúc ca vui
Ở đâu cũng ngát hương đạo lý
Xin tỏa vào đời nếp vị tha

Chánh Ngữ

0

Lời người !

0

Hạnh Phúc Giản Dị

0

Vui đạo

0

UNKNOWN

0
One of the special characteristics of human beings which other living creatures can never have is thirst for knowledge. We talk about UNKNOWN so that we can speak of KNOWING.