Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023

HT. Bảo Nghiêm giảng pháp về chuyển hóa tu tập

0
Nhận lời thỉnh mời của ĐĐ. Thích Tâm Thuần- Trụ trì TV Sùng Phúc, vào ngày 28 tháng Giêng năm Qúy Tỵ, HT. Thích...