Thứ Sáu, Tháng Mười 7, 2022
Trang Chủ Chia sẻ Phật pháp Con đường chuyển hoá ý nghiệp

Con đường chuyển hoá ý nghiệp

-

CON ĐƯỜNG CHUYỂN HOÁ Ý NGHIỆP

Con đường chuyển hoá ý nghiệp là chặng đầu cô đơn của sự tu hành. Nếu ta không chuyển biến được ý nghiệp trong hành trình cô đơn này, đời ta không có gì chuyển biến tốt lành cả, đời ta vẫn tiếp tục chìm trong bóng tối.

Nghe giáo lý, hiểu giáo lý chỉ là một phần triệu của con đường tu hành. Ta phải chuyển hoá ý nghiệp, tâm hồn ta mới dần tốt lên được. Nhưng hành trình đầu tiên này, ta hoàn toàn cô độc.

Do đó, ta phải hết sức tinh tấn, hết sức cố gắng và thường xuyên lạy Phật phát nguyện, cầu Phật gia hộ. Nếu không có thần lực chư Phật gia hộ, ta chiến đấu với nội tâm một thời gian là bỏ cuộc, tâm hồn ta bị cái xấu ác xâm chiếm trở lại, lui về cuộc đời tăm tối, tội lỗi ngày nào.

Trích: “Những tầng bậc tu chứng” trang 12 – TT. Thích Chân Quang

Những tầng bậc tu chứng

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất