Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang Chủ Tin tức và sự kiện Tin tức Phật Giáo Hội nghị giới thiệu Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo

Hội nghị giới thiệu Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo

-

GNO – Ngày 7-3, tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu Nghị định số 92/2012/NĐ-CP cho gần 200 đại biểu là cán bộ làm công tác tôn giáo của các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào (ảnh).

Hội nghị giới thiệu Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo

Ảnh: Trần Công Thi

Được biết, ngày 18-6-2004, UB Thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Quá trình thực hiện đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc ban hành Nghị định 92/20012/NĐ-CP thay thế Nghị định số 22/2005, kịp thời điều chỉnh, bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Nghị định mới có 5 chương, 14 mục, 46 điều, với nhiều nội dung được sửa đổi, trong đó có tới 12 điều được quy định mới so với nghị định số 22/2005/NĐ-CP. 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Duy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ, đã nhắc lại nội dung Điều 2 (Chương I), nói về: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân đó là: Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước…

Ngoài ra, đối với cơ quan nhà nước, nghị định mới này cũng quy định rõ việc phân cấp thẩm quyền giải quyết các sự vụ mang tính hành chính đối với hoạt động tôn giáo, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác tôn giáo.

Qua hội nghị giới thiệu Nghị định 92/NĐ-CP, giúp cán bộ làm công tác tôn giáo hiểu rõ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo hơn, góp phần đưa các quy định pháp luật về tôn giáo đi vào cuộc sống.

Trần Công Thi ( giacngo.vn)

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2021...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 5 năm 2021...

Tin mới nhất