Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Trang ChủThư việnKinh tụngKinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng

-

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG

Kính lạy Đấng Chánh Giác,
Như vầy con đã nghe,
Dưới cội cây Bồ Đề
Phật thành Vô thượng đạo

Sau khi thành Chánh Giác,
Phật tìm đến Vườn Nai
Độ nhóm Kiều Trần Như
Lần lượt vào thánh quả

Bằng bài Tứ Diệu Đế
Phật độ năm anh em
Chứng được Tu đà hoàn
Là nhập vào dòng Thánh

Đợi năm người thuần thục
Trong thiền định thâm sâu
Phật mới giảng cho nghe
Bài kinh Vô Ngã tướng

Ôi bài kinh thần thánh
Rất mầu nhiệm thiêng liêng
Mở cánh cửa diệu huyền
Tạo thành A la hán

Kiều Trần Như thứ nhất
Nghe được bài kinh thiêng
Hết ngã chấp vô minh
Chứng thành A la hán

Bốn người kia còn lại
Cũng lần lượt nối theo
Diệt ngã chấp vô minh
Chứng thành A la hán

Kính lạy Đấng Chánh Giác
Con cúi lạy bài kinh
Vô Ngã Tướng phi thường
Ánh mặt trời chói sáng

Khi còn là đạo sĩ
Tu với Uddaka
Nhập Phi phi tưởng rồi
Thần thông khá quảng đại

Nhưng thẳm sâu Phật thấy
Bản ngã vẫn chưa tan
Tâm ray rứt không an
Nên tìm đường đi khác

Suốt sáu năm khổ hạnh
Nhiều tư thế luyện thân
Vất vả cả nghìn lần
Vẫn không tan chấp ngã

Rồi nhịn ăn nhịn thở
Mạng sống tưởng như tàn
Bản ngã vẫn không tan
Đã cùng đường bí lối

Phật phải đành thay đổi
Tìm lại con đường thiền
An trú nơi tự thân
Mà đi tìm vô ngã

Bốn chín ngày nhập định
Dưới cội cây bồ đề
Phá sạch hết si mê
Chứng thành Vô thượng đạo

Kẻ xây nhà bí ẩn
Từ bản ngã thẳm sâu
Tạo thành những kiếp sau
Ngày hôm nay chấm dứt

Hết vô minh chấp ngã
Thành tựu Sáu thần thông
Khắp vũ trụ mênh mông
Đã vào nơi bản thể

Con cúi đầu lạy Phật
Đấng đại thánh siêu phàm
Thầy của cả trời người
Dạy con đường vô ngã

Rất sâu là chấp ngã
Khiến như có cái Ta
Khác với cả mọi người
Luôn tìm cầu mong muốn

Ngay cả khi thanh thản
Như chẳng có việc gì
Nhưng cái muốn âm thầm
Chưa bao giờ chấm dứt

Ngay cả khi say ngủ
Tạm quên cảnh bên ngoài
Nhưng mãnh liệt bên trong
Vẫn tràn đầy bản ngã

Người nội tâm trống rỗng
Tỉnh giác và thông minh
Tưởng như sắp đến bờ
Nhưng vẫn đầy bản ngã

Người nhu hòa hiền thiện
Chẳng sống mích lòng ai
Chẳng xúc phạm chê bai
Nhưng vẫn đầy bản ngã

Người sống đời tử tế
Hay giúp đỡ mọi người
Chết sẽ lên cõi trời
Vẫn trong vòng chấp ngã

Từ bản năng chấp ngã
Con người sẽ tham lam
Thích sở hữu cho nhiều
Nên tạo nhiều nghiệp chướng

Từ bản năng chấp ngã
Con người khởi ghét ganh
Tự ái hay nổi sân
Hận thù rồi hung ác

Càng công lao vất vả
Càng kiêu mạn chấp công
Thường tự khen lấy mình
Muốn ai cũng phải biết

Nhìn thấy người tài giỏi
Hay may mắn thành công
Lòng đố kỵ khởi lên
Muốn người đổ vỡ hết

Thấy những người khả ái
Dễ được chúng bạn yêu
Lòng ganh tị tự nhiên
Muốn cho người khổ sở

Cả khi vào cửa đạo
Đáng lẽ phải từ bi
Nhưng bản ngã sân si
Cứ hơn thua thù ghét

Thấy ai mà tinh tấn
Được thầy bạn mến yêu
Lòng ganh tức càng nhiều
Khởi những tâm bất thiện

Hoặc siêng năng tạo phước
Để mong cho đời sau
Quả báo thật dồi dào
Chứ không đành hồi hướng

Nếu thông minh tài giỏi
Thì kiêu mạn tràn đầy
Chê bai hết mọi người
Lòng dương dương tự đắc

Nếu bất tài kém cỏi
Thì thù ghét thế nhân
Oán trách cả trời xanh
Sao bất công bạc ác

Tâm hẹp hòi ích kỷ
Chỉ nghĩ lợi phần mình
Chỉ biết có đua tranh
Trong dòng đời cuộc sống

Chấp thân là bản ngã
Nên bồi đắp nuông chìu
Lo tô vẽ nâng niu
Không cho ai đụng đến

Chấp danh xưng là ngã
Nên bảo vệ điểm tô
Tìm uy tín tiếng tăm
Cầu lời khen phù phiếm

Rồi bạc tiền tài sản
Là máu thịt của ta
Chấp giữ chẳng buông ra
Tưởng đâu là vĩnh cửu

Kẻ ngất trời tham vọng
Tìm quyền lực bao la
Mọi cái thuộc về ta
Để chỉ tay sai khiến

Bản ngã này phủ hết
Ý nghĩ này của tôi
Danh dự này của tôi
Quyến thân hay phe phái

Cả trong cùng một đạo
Cũng phân biệt từng chùa
Dòng phái hay tông môn
Để mà xa mà cách

Tưởng mình đã thành Phật
Khi chứng đạt nội tâm
Rất định tĩnh hư vô
Đâu ngờ đầy bản ngã

Hai hạng người đáng kính
Một diệt ngã chấp rồi
Được giải thoát cao vời
Thánh nhân A la hán

Hai là người khao khát
Tìm vô ngã sâu xa
Cẩn thận với cái Ta
Để tránh điều tội lỗi

Phật dạy tìm Vô ngã
Trước hết là quán thân
Khối Tứ Đại vô thường
Chịu sinh già bệnh chết

Chết rồi thân mục rữa
Còn lại chút xương tàn
Xương thành bụi bay đi
Tan vào trong gió thoảng

Kế đó quán Năm Uẩn
Hợp lại thành thân tâm
Từ cảm xúc tình thâm
Đến vô biên cái Biết

Giác tri hay tình cảm
Quyện chặt lại với nhau
Thành bản ngã thẩm sâu
Với Vô minh phiền não

Hiểu cái Ta như thế
Hành giả gắng khiêm cung
Thường tự nhủ trong lòng
Mình chỉ là đất bụi

Những khi tâm tỉnh giác
Không được tự khen mình
Mà càng phải nhớ rằng
Mình chỉ là đất bụi

Nguyện khởi tâm yêu quý
Hết tất cả chúng sinh
Bởi lẽ tâm từ bi
Giúp diệt trừ bản ngã

Nguyện tận cùng tuyệt đối
Tôn kính Phật Pháp Tăng
Dù thịt nát xương tan
Muôn đời không thay đổi

Rất siêng năng tạo phúc
Nhưng kín đáo khiêm cung
Không kiêu mạn chấp công
Để đủ đầy công đức

Khi thấy ai tài đức
lòng tán thán vui mừng
Diệt đố kỵ nhỏ nhen
Để cùng vui hưởng phúc

Không sống đời nhàn rỗi
Lo giáo hóa độ sinh
Mong tất cả chúng sinh
Đều quy y Tam Bảo

Nguyện rời xa thương ghét
Chẳng thiên vị riêng tư
Chỉ giữ tâm từ bi
Để tung bay giải thoát

Đến viếng thăm gặp gỡ
Cả những người chưa quen
Để được kết duyên lành
Dẫn đường về Phật Pháp

Diệt bản năng hưởng thụ
Tránh dục lạc tầm thường
Vì dục lạc thế gian
Chỉ làm tăng ngã chấp

Thường vâng lời nhu thuận
Không cố chấp ý mình
Không bướng bỉnh hung hăng
Để không tăng ngã chấp

Thường lo cho người trước
Mà ít lo cho mình
Nếu phải lo cho mình
Cũng chỉ vì đại sự

Không cúi luồn xu nịnh
Không khiếp nhược ươn hèn
Chỉ cung kính cúi đầu
Trước những điều cao thượng

Việc thiện dù rất nhỏ
Cũng cố gắng để làm
Bòn từng chút phước duyên
Để đi về giải thoát

Việc bậy dù rất nhỏ
Cũng cố gắng lìa xa
Tránh từng chút lỗi lầm
Để đi về giải thoát

Lúc nào cũng an trú
Cảm giác khắp toàn thân
Để biết thân Vô thường
Mở đường vào chánh niệm

Khi tâm hơi yên tĩnh
Ngồi bất động kiết già
Xem hơi thở vào ra
Để lắng tâm vào định

Biết thân này đang thở
Thân thở vào thở ra
Là từng bước về xa
Trên con đường Vô ngã

Bốn tầng bậc thiền định
Rất vi diệu nhiệm mầu
Cảnh giới lạ chưa từng
Dễ lầm là xong việc

Hành giả nhờ công đức
Tôn kính Phật vô biên
Nên thôi thúc tiến lên
Đến tận cùng Vô ngã

Từ Vô minh Chấp ngã
Đến giải thoát hoàn toàn
Không thể tính thời gian
Bằng bao nhiêu năm tháng

Nguyện lòng là đi mãi
Dù vạn kiếp nghìn đời
Tinh tấn chẳng hề vơi
Trên con đường thánh đạo

Nguyện kinh Vô ngã tướng
Đến khắp cả chúng sinh
Đều trì tụng thực hành
Để chứng thành quả thánh

Nguyện ai lòng tin hiểu
Gắng trì tụng thực hành
Được rất nhiều phúc lành
Tam Bảo thường gia hộ

Nguyện cho khắp pháp giới
Cùng tinh tấn tu hành
Thoát chấp ngã vô minh
Đồng viên thành Phật đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

FILE DOWNLOAD: KINH VÔ NGÃ TƯỚNG

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=k9q_3c6pkkc&t=16s

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 9 năm 2023...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. TS. Thích Chân Quang –Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 9 năm 2023 (update 13/9/2023): 1....

Tin mới nhất