Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
Trang Chủ Chia sẻ Phật pháp Lợi ích của việc sám hối

Lợi ích của việc sám hối

-

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SÁM HỐI


Đối với người tu, việc biết lỗi rất quan trọng. Mà để mình có thể biết lỗi rất nhanh, rất sáng, thì nên chuyên cần sám hối. Việc lễ Phật sám hối là điều rất tốt cho mỗi người.

Nếu không lễ Phật sám hối được, ví dụ như ta đi đâu đó mà không có chùa, không có bàn Phật để sám hối thì ta cũng phải ngồi niệm Phật mà sám hối. Khi Niệm Phật cũng nói là: “Xin Phật chứng minh cho con, con xin sám hối những tội nghiệp từ vô lượng kiếp.” Cứ nói câu tổng quát đó, vậy mà ta cũng thành được cái hạnh sám hối. Còn nếu ta có bàn Phật đảnh lễ đàng hoàng, thì phước rất lớn. Và ta biết rằng hạnh sám hối giúp cho ta bước lên thêm trên con đường tâm linh, bởi vì giúp ta biết được lỗi chính mình rất nhanh.

Link bài giảng Biết lỗi chính mình

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo tổ chức Đại lễ Phật Thành Đạo PL.2565 –...

0
THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại lễ Phật Thành Đạo tại Thiền Tôn Phật Quang PL.2565 - DL.2022   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH...

Bái vọng Đức Pháp Chủ

Tin mới nhất