Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
Trang Chủ Thư viện Kinh tụng Nghi thức cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ

Nghi thức cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ

-

NGHI THỨC CẦU SIÊU CHO ANH HÙNG LIỆT SĨ

(Lập bàn thờ Phật ở khu vực làm lễ, Tăng chúng đứng hai hàng. Chủ lễ quỳ ở giữa. Thức ăn bày đầy bàn to, đặt ở sau bàn thờ Phật)

NGUYỆN HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Dâng lên ngôi Tam Bảo
Nay vì tâm hiếu đạo
Kính viếng các anh hùng
Của Tổ quốc non sông
Từng xả thân cứu nước
Xin Chư Phật ban phước
Soi sáng khắp trời mây
Để liệt sĩ nơi đây
Được an vui siêu thoát. O
(xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…
Chư tôn đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật tử thành tâm thiết lập Đàn tràng trước cúng dường Tam Bảo, sau kỳ siêu chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nguyện cầu đất nước Việt Nam mãi mãi thanh bình thịnh trị.
Nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp dẫn chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, vì nước quên mình, về đây, cùng nhau thọ thực, cùng lắng nghe kinh, phát tâm quy y Tam Bảo và được vãng sanh về cõi an lành. Đồng nguyện tất cả hương linh trong Mười Phương Phát Giới cùng phát tâm tu hành. Đồng trọn thành Phật Đạo.
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (1 lạy) O

DÂNG HƯƠNG
Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến Pháp giới
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. O
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần) O O

KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT
Kính lạy Đấng Vô thượng
Người là cành Hoa Sen
Nơi biển đời nhân thế
Người là nguồn thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Là mặt trời ban mai
Đem ánh sáng cho đời
Dựng lại niềm tin sâu
Nơi tăm tối u sầu. O
Quỳ lạy bậc chánh giác
Thầy của khắp trời người
Lòng từ bi bao la
Cha lành chung bốn loài.
Người là một đại dương
Mà con như giọt nước
Người là ngọn cao sơn
Mà con như hạt bụi. O
Con xin đảnh lễ Người
Với trọn lòng thiết tha
Quy Y và tôn kính
Xin đem trọn cuộc đời
Đi theo bước chân người
Xa lìa bờ vô minh
Tìm về nơi giác ngộ.
Xin theo trái tim người
Để trải lòng thương yêu
Bao dung khắp muôn loài. O
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần). O

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chư Phật. (1 lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chánh Pháp. (1 lạy) O
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (1 lạy) O

KHAI KINH

 3 chuông – 7 mõ (1 – 2 – 3 – 4 – (5-6) – 7)

1 chuông – 1 mõ

1 chuông – 1 mõ

1 chuông – 5 mõ (1 – 2 – (3-4) – 5)

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng.
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe được xin trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần). O O

THỈNH LIỆT SĨ

Kính thỉnh các hương linh
Những anh hùng liệt sĩ
Nơi biển trời hùng vĩ
Hãy cùng đến đạo tràng
Lễ kính Phật mười phương
Nghe lời kinh mầu nhiệm. O
Xin nhận lòng thương kính
Của tất cả nhân dân
Ai cũng phải biết ơn
Máu xương người nằm xuống
Những người sống cao thượng
Và đã chết vinh quang
Cho đất nước huy hoàng
Trong hòa bình thống nhất. O
Xin thọ phần vật thực
Thấm đậm tấm chân tình
Rất thơm ngọt tươi xinh
Biển tràn cả trời đất
Xin oai thần Chư Phật
Khiến cho thức ăn này
Thành thần dược diệu kỳ
Giúp thân tâm vui khỏe
Các anh hùng vui vẻ
Lòng thư thái hân hoan
Bệnh tật được tiêu tan
Dung nhan thêm xinh đẹp. O
Nương về nơi Phật Pháp
Là chân lý nhiệm mầu
Soi sáng cả tinh cầu
Cứu chúng sinh thoát khổ
Phật, bậc thầy tế độ
Vượt ba cõi nghìn đời
Tình thương trải muôn nơi
Trí tuệ trùm vũ trụ
Biết bao nhiêu cho đủ
Lòng tôn kính thiết tha
Để dâng đến Phật Đà. O
Nguyện theo Người mãi mãi
Hỡi những người vĩ đại
Lòng yêu nước vô cùng
Cũng yêu đạo mênh mông
Tâm hồn bay phơi phới
Nay xin về dự hội
Lễ kính Phật cầu siêu
Cầu Phật lực cao siêu
Sáng soi miền đất nước
Mọi người đều được hưởng
Sự mầu nhiệm vô lường
Trời đất hóa thanh lương
Thành đạo tràng tu tập. O
Nam Mô Vô Lượng Phật, Vô Lượng Pháp, Vô Lượng Hiền Thánh Tăng (3 lần) O

SÁM TỪ BI

Ai cũng thế, ít nhiều đều tội
Chỉ khác nhau biết lỗi hay không
Đời là bể khổ mênh mông
Khéo nương Phật Pháp
Thoát vòng trầm luân
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) O
Kính lạy Mười Phương Phật
Kính lạy Mười Phương Pháp
Kính lạy Mười Phương Tăng
Nếu trước khi vô minh
Con đã phạm lỗi lầm
Nay sám hối ăn năn
Nguyện ngăn chừa mãi mãi
Nếu trước kia sân hận
Con đã thù ghét người
Gây máu đổ đầu rơi
Hay nhà tan cửa nát
Có khi bằng lời nói
Con đã xúc phạm người
Ý khinh bỉ chê cười
Khiến cho người đau khổ
Có khi trong cơn giận
Con đã đánh đập người
Lòng lửa cháy bời bời
Mặt dạ xoa hung dữ
Nay quay về nẻo Chánh
Hiểu lầm lỗi ngày xưa
Lòng ray rứt vô bờ
Xin cúi đầu sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) O
Nếu trước kia tham lam
Con đã cướp đoạt người
Hay ích kỷ cả đời
Gây nên nhiều thiệt hại
Có khi vì tham muốn
Con đã giữ thật nhiều
Nhưng dùng chẳng bao nhiêu
Trong khi bao người thiếu
Có khi vì hưởng thụ
Con phung phí riêng mình
Chẳng nghĩ đến chung quanh
Rất nhiều người thiếu thốn
Biết đâu trong quá khứ
Con đã lừa gạt người
Người đau khổ cả đời
Tội lỗi càng chồng chất
Nay quay về nẻo Chánh
Hiểu lầm lỗi ngày xưa
Lòng ray rứt vô bờ
Xin cúi đầu sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) O
Nếu trước khi khờ dại
Chẳng biết điều đúng sai
Mãi lo lắng sinh nhai
Tâm mịt mờ loạn động
Không hướng đi cao thượng
Nghĩ những việc thấp hèn
Đời lăn lộn bon chen
Tầm thường và vô nghĩa
Không tin vào Nghiệp báo
Chẳng biết có luân hồi
Gây tội mãi không thôi
Đi dần vào tăm tối
Chẳng kính tin Tam Bảo
Những bậc Thánh phi thường
Nên sống rất tầm thường
Kiếm tìm điều hư ảo
Hiểu lầm lỗi ngày xưa
Lòng ray rứt vô bờ
Xin cúi đầu sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) O
Nếu trước kia kiêu ngạo
Chẳng biết tôn trọng người
Miệng chỉ thích chê cười
Để cho mình là giỏi
Kiêu căng nhìn tất cả
Cố tìm bới lỗi lầm
Lời nói như dao đâm
Khinh thị người thái quá
Thành công được chút ít
Tưởng mình tài lắm rồi
Nuôi lớn mãi cái Tôi
Trong kiêu căng tự đắc
Khi lòng đầy tự mãn
Dễ nóng nảy hung hang
Tâm dục vọng trào dâng
Khó mà kiềm chế được
Nay tìm về Chánh Đạo
Hiểu nhân quả nghiệp duyên
Lòng ray rứt triền miên
Xin cúi đầu sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) O
Kính lạy Mười Phương Phật
Nhiều kiếp phạm sai lầm
Con sám hối ăn năn
Rất chân thành tha thiết
Nguyện theo lời Phật dạy
Yêu thương khắp muôn loài
Như biển lớn sông dài
Bao la và vô tận
Nguyện tình thương bát ngát
Như tâm Phật từ bi
Trên mọi nẻo đường đi
Trong mênh mông Pháp Giới
Xin vượt qua thù hận
Để mãi mãi về sau
Oan trái chẳng theo nhau
Lòng an vui thanh thản
Xin mở lòng rộng lớn
Như trời đất thênh thang
Soi sáng cả mười phương
Với tình thương đầm ấm
Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) O
Xin tâm con yêu mến
Cả những người chẳng quen
Trên đường đời nhiều phen
Gặp nhau mà không biết
Xin tâm con thương hết
Cả những người ghét con
Thậm chí đã đưa con
Vào khốn cùng đau khổ
Xin thương người già yếu
Kiếp sống đã đi qua
Lắm vinh nhục phong ba
Tuổi trời không xa nữa
Xin thương những em bé
Từng đôi mắt ngây thơ
Những vui khổ đang chờ
Kiếp người không biết trước
Nguyện lòng đầy thương cảm
Những thân phận tật nguyền
Làm người ít phúc duyên
Thiệt thòi và bất hạnh
Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) O
Xin Phật từ gia hộ
Lòng con như đại dương
Đầy ắp những tình thương
Dành cho muôn cầm thú
Chim trời đang tung cánh
Từng đàn đi về xa
Hoặc chen chúc lá hoa
Tìm thức ăn vất vả
Thú hoang trong rừng thẳm
Trú ẩn trong hang sâu
Hoặc bờ bụi cành cao
Cả một đời ngây dại
Cá tôm dưới sông biển
Từng giây phút tìm mồi
Sống cực khổ nổi trôi
Đoạt lẫn nhau sự sống
Xin lòng con thương hết
Mong muôn loài vượt lên
Khỏi thân phận thấp hèn
Để có ngày giác ngộ
Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) O
Rồi những người đã chết
Chưa có chỗ đi về
Còn vất vưởng sơn khê
Đầu đường hay cuối ngõ
Những vong linh từ trước
Khi sống rất nghĩa tình
Vì nước quên thân mình
Một tấm lòng trung hiếu
Cũng có những vong linh
Đã sống rất sai lầm
Không tìm thấy thiện tâm
Chỉ gây ra đau khổ
Có vong linh u tối
Vì tâm thức si mê
Lòng ích kỷ nặng nề
Chết rồi còn hung ác
Nguyện lòng con soi mãi
Tất cả các vong linh
Bằng nguyện lực từ bi
Cho vong linh an lạc
Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (1 lạy) O
Nguyện tất cả muôn loài
Biết yêu quý lẫn nhau
Đừng gây cảnh khổ đau
Để kéo theo oan trái
Ai cũng biết phòng hộ
Những ý niệm của mình
Tránh xúc não chúng sinh
Bởi ác tâm hung bạo
Trên đường đời vạn nẻo
Gặp nhau kết duyên lành
Trong tử tế hân hoan
Bằng yêu thương giúp đỡ
Người với người yêu mến
Người thương người từ bi
Dòng luân hồi cùng đi
Bớt được nhiều nỗi khổ
Pháp Giới là vô ngã
Pháp Giới là tình thương
Lòng từ trải muôn phương
Tâm bồ đề vô thượng
Nam Mô Vô Lượng Từ Bi Bồ Tát (3 lần, 3 lạy) O

 

CẦU SIÊU CHO ANH HÙNG – LIỆT SĨ

Nhớ thửa trước lên đường chiến đấu
Vì non sông yêu dấu thiêng liêng
Quên đi cuộc sống tư riêng
Trái tim lý tưởng che nghiêng đất trời. O
Giời xuất trận vang lời thề nặng
Lòng trung thành son sắt không phai
Sá chi nguy hiểm chông gai
Tình yêu Tổ quốc chí trai hào hùng. O
Đường chiến đấu vô cùng gian khổ
Mà kể thù vô số mưu đồ
Đạn bom nào có thân sơ
Máu xương đổ xuống bây giờ hiển linh. O
Rồi đất nước hòa bình thống nhất
Bao nhiêu năm tất bật dựng xây
Các anh vẫn ở lại đây
Ngắm nhìn sông núi, vui lây đồng bào
Tình nghĩa đó làm sao bày tỏ
Đền ơn anh còn có tấm lòng
Hướng về Phật Pháp mênh mông
Những mong anh sẽ mở lòng kính tin. O
Cầu Chư Phật hiển linh tế độ
Đưa các anh xa khổ về vui
Trải lòng thương khắp nơi nơi
Từ bi vô lượng đất trời chuyển theo
Tôn kính Phật là điều thứ nhất
Công đức lành vượt bậc trên đời
Thắng duyên còn mãi không thôi
Cội cây giác ngộ gieo rồi sẽ lên. O
Xin quỳ xuống dưới chân Đức Phật
Dâng lên người chân thật cõi lòng
Theo Người muôn núi ngàn sông
Tu hành đến lúc tâm đồng Như Lai. O
Điều kế tiếp gửi bay khắp chốn
Tình thương yêu biển rộng trời cao
Mong sao ai cũng thương nhau
Chiến tranh sẽ hết hận thù sẽ tan
Giữa nhân thế muôn vàn đau khổ
Lòng ghét ganh làm khổ nhiều thêm
Từ bi dòng suối êm đềm
Tắt đi ngọn lửa tị hiềm đắng cay. O
Việc kế tiếp tràn đầy Phật Pháp
Xin dốc lòng thâm nhập chuyên sâu
Học theo đạo lý nhiệm mầu
Hướng về Vô ngã, tin vào Nghiệp duyên
Tứ Diệu Đế diệu huyền uyên áo
Bát Chánh đường soi thấu Niết Bàn
Chuyện đời hết hợp rồi tan
Gắng công thiền định, bình an cõi lòng
Xem vạn hữu, như không như có
Thấy thân mình, như gió như sương
Tâm này thay đổi Vô thường
Chẳng còn gì để ghét thương, hẹp hòi
Cánh giới đó lòng thôi vương vấn
Trọn tâm thành theo Phật tu hành
Lắng nghe bài kệ câu kinh
Rèn tâm sửa tính tạo thành phước duyên. O
Khi chờ đợi vượt lên cõi khác
Vẫn siêng năng tạo tác nghiệp lành
Giữ gìn thôn xóm an ninh
Hộ trì chiến sĩ đường hành quân xa
Vì yêu quý quốc gia dân tộc
Chặn những điều ác độc lan tràn
Không cho kẻ xấu hoành hành
Giúp cho người tốt đấu tranh cứu đời. O
Ngày nào đó phước trời đã đủ
Rời cõi này về chỗ cao hơn
Chung quanh Bồ Tát ân cần
Dắt dìu dạy dỗ nghìn lần thẳm sâu
Nên đạo hạnh bền lâu vững chắc
Sẽ dần dần chứng đắc cao siêu
Nói sao cho hết những điều
Một khi bản ngã biến tiêu chẳng còn. O
Từ bi tỏa mênh mông nghìn cõi
Trí tuệ trùm tam giới bao la
Mười Phương đâu cũng là nhà
Độ cho vạn loài thoát ra luân hồi. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) O

 

LẠY PHẬT QUY Y CHO HƯƠNG LINH

Thầy chủ lễ xướng:
Hương linh các anh hùng liệt sĩ
Đại chúng hòa theo:
Chí thành đảnh lễ Mười Phương Phật
Trí tuệ từ bi che khắp nơi
Công đức thần oai trùm ba cõi
Cha lành Thầy dạy cả trời người
Hương linh với trọn lòng tôn kính
Muôn kiếp ngàn đời nguyện Quy Y
Thân tâm từ đây cúng dường Phật
Vâng theo Chánh Pháp để tu trì.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy). O
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy). O
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy) O
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (1 lạy) O
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (1 lạy) O
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát (1 lạy) O
Nam Mô Mười Phương Tất Cả Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng (1 lạy) O
Tụng tiếp:
Quy y Phật rồi, quy y Pháp
Lời dạy sâu mầu của Như Lai
Khiến người lìa mê và thoát khổ
Chân lý muôn đời không đổi thay
Hương linh từ đây tôn kính Pháp
Trì tụng, khắc ghi để thực hành
Và nguyện ngàn sau muôn kiếp tới
Pháp lành đem độ khắp nơi nơi.
Nam Mô Phật Đà Vô Lượng Vô Biên Chánh Pháp (1 lạy) O
Nam Mô Tam Thế Như Lai Tứ Diệu Đế Kinh (1 lạy) O
Nam Mô Tam Thế Như Lai Bát Chánh Đạo Kinh (1 lạy) O
Nam Mô Mười Phương Chư Phật Tứ Vô Lượng Tâm Kinh (1 lạy) O
Nam Mô Mười Phương Chư Phật Vô Ngã Tối Thắng Kinh (1 lạy) O
Nam Mô Mười Phương Chư Phật Bát Nhã Siêu Việt Kinh (1 lạy) O
Nam Mô Mười Phương Hiền Thánh lưu truyền Chân Chính Giáo Ngôn (1 lạy) O
Tụng tiếp:
Quy y Pháp rồi quy y Tăng
Những vị xuất gia hành đúng pháp
Thay Phật giáo hóa giữa cuộc đời
Trí tuệ từ bi như trăng tổ
Hương linh từ đây tôn kính Tăng
Thường theo các chùa để nghe Pháp
Âm thầm ủng hộ chốn già lam
Yên ổn tu hành không chướng nạn.
Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Đại Thánh Tăng (1 lạy) O
Nam Mô Xá Lợi Phất Đại Thánh Tăng (1 lạy) O
Nam Mô Mục Kiền Liên Đại Thánh Tăng (1 lạy) O
Nam Mô A Nan Đà Đại Thánh Tăng (1 lạy) O
Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư (1 lạy) O
Nam Mô Điều Ngự Giác Hoàng Tổ Sư (1 lạy) O
Nam Mô Hư Vân Đại Lão Thiền Sư (1 lạy) O
Nam Mô Thập Phương Tam Thế Hiền Thánh Tăng (1 lạy) O

 

                                                 PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đàn tràng nghiêm tịnh, trời đất khai hoa
Nguyện lực sâu xa, vang rền khắp chốn
Ngưỡng mong ân Phật, phổ độ vô lường
Thần lực phi thường, đến từng sinh chúng.
Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…
Chư tôn đức Tăng Ni, cùng Phật tử thành tâm thiệt lập đàn tràng, hiến cúng vật thực, phúng tụng kinh văn, cầu siêu cho hương linh anh hùng liệt sĩ nơi đây.
Nguyện Chư Bồ Tát và Chư Phật tiếp dẫn chư hương linh thoát khỏi sự ràng buộc của hoàn cảnh và được sinh về nơi cảnh giới an lành. O
Ngưỡng nguyện các anh linh hoan hỷ thọ dụng vật thực, lắng nghe pháp âm, phát tâm quy y Tam Bảo, hết lòng bảo vệ Tổ quốc và đạo pháp mãi trường tồn, phò trì cho những người đang sống làm được mọi điều tốt lành trong việc dựng xây và giữ gìn đất nước.
Cũng xin nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, mọi nhà no ấm, mưa gió thuận hòa, tất cả cùng tinh tấn tu hành để trọn thành Phật đạo. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

 

                                                    TAM TỰ QUY Y

Tự Quy Y Phật: nguyện cho chúng sinh hiểu sâu đạo cả phát tâm vô thượng (1 lạy) O
Tự Quy Y Pháp: nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển (1 lạy) O
Tự Quy Y Tăng: nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau (1 lạy) O

 

FILE DOWNLOAD: Nghi thức cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ

Ấn phẩm mới

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1. Vietcombank...

Tin mới nhất