Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021
Trang Chủ Thư viện Kinh tụng Sám cầu siêu cho thú sát sinh lấy thịt

Sám cầu siêu cho thú sát sinh lấy thịt

-

SÁM CẦU SIÊU CHO THÚ SÁT SINH LẤY THỊT
(nên tụng tại các lò giết mổ)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát
Nam Mô Cai Quản Thế Giới Chư Thiên Bồ Tát

Con cúi lạy Mười Phương Chư Phật
Chư Thánh Hiền lòng rất nhân từ
Khắp trong vũ trụ thái hư
Chúng sinh nỗi khổ nhiều như biển ngàn

Nay chứng kiến thú đang bị giết
bước đường cùng chẳng biết kêu than
nhiều con nước mắt rụa ràn
nỗi đau cắt thịt nát tan cả lòng

Âu cũng chỉ xoay vòng trả nghiệp
rất nhiều đời nhiều kiếp nợ nhau
máu xương, nỗi khổ, niềm đau
đã vay thì phải đối đầu trả thôi

Nhưng ai chẳng bồi hồi thương xót
khi đứng nhìn cảnh gọt cắt đâm
cơn đau xé nát thân tâm
hồn lìa khỏi xác còn ngâm nỗi hờn

Ở cõi chết từng cơn đau đớn
vẫn dày vò thấu tận u minh
chết chưa phải hết tội tình
nỗi đau đày đọa chúng sinh chẳng dừng

Trong đau đớn không ngừng thù hận
oán thù này vô tận đời sau
thành niềm độc ác dài lâu
sau này trở lại cắt đầu lột da

Ôi oan trái bao giờ mới hết
nếu lòng còn nối kết oán thù
giết qua giết lại thiên thu
hành tinh thành chỗ trả thù lẫn nhau

Con lạy Phật nguyện cầu tha thiết
cho chúng sinh được chết không đau
để không thù hận với nhau
để không trở lại tìm nhau trả thù

Cầu ơn Phật cho dù bỏ xác
chúng sinh về theo các bóng chùa
sớm hôm nghe tiếng kinh đưa
nhờ thần lực Phật nghiệp xưa xóa dần

Nhờ Phật lực tinh thần khai mở
màn vô minh như vỡ tan ra
hiểu rằng nhân quả sâu xa
trả vay vay trả thật là công minh

Tuy còn vướng vong linh cầm thú
nhưng cõi lòng an trú tính người
một lòng kính Phật đời đời
trải lòng thương hết muôn nơi mọi loài

Xin nghiệp cũ nguôi ngoai xóa sạch
để chúng sinh bỏ ách súc sinh
tiến nhanh trên bước tâm linh
nương theo tăng chúng yên bình tiến tu

Rồi nhìn lại thân như cỏ lá
thịt xương kia ai đã lấy ăn
xem như đã có một lần
tặng người một chút nghĩa ân trong đời

Giờ chỉ có những lời đạo lý
mà Như Lai đã chỉ dạy ra
mới là quý giá bao la
mới là bờ bến hiền hòa thanh cao

Xin pháp giới nơi nào cũng thế
cầu chúng sinh bảo vệ cho nhau
thoát ra khỏi những khổ đau
đưa nhau về đến đạo mầu an vui

Nam Mô Độ Nhất Thiết Thảm Tử Chúng Sinh Đại Từ Đại Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)

 

 

 

FILE DOWNLOADSÁM CẦU SIÊU CHO THÚ BỊ SÁT SINH LẤY THỊT

VIDEO:

Ấn phẩm mới

Thông báo

Bái vọng Đức Pháp Chủ

0
BÁI VỌNG ĐỨC PHÁP CHỦ Đức Pháp Chủ: “Sống được bao nhiêu năm, không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn...

Tin mới nhất