Nhân lành quả ngọt

183

NHÂN LÀNH QUẢ NGỌT
(Bức thư bày tỏ lòng biết ơn Sư Phụ của một gia đình Phật tử ở Canada.)

Kính bạch Sư Phụ,

Không biết email này có đến được Sư Phụ không, nhưng con chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ. Con đã theo học những bài giảng của Sư Phụ đã lâu và cố gắng ứng dụng những điều Sư Phụ dạy vào trong cuộc sống. Đến nay sau 2 năm, con đã bắt đầu thấy được những thay đổi tích cực trong cuộc sống của con.

Chúng con đi Canada lập nghiệp, qua bên đây lạ nước lạ cái, ban đầu, con rất khó khăn để tìm việc làm, vì người ta chỉ trọng những người có bằng cấp, kinh nghiệm bên này. Còn con chỉ có ít kinh nghiệm làm ở Việt Nam. Nhưng con theo lời Sư Phụ dạy, cố gắng tìm cơ hội để cống hiến, phụng sự. Con xin vào làm thực tập trong ngân hàng, lương thấp, nhưng con luôn cố gắng làm thật tốt từng việc được giao, và đề nghị có thêm việc để làm. Con luôn nghĩ: mình chỉ là thực tập sinh, nhưng mình phải cố làm nhiều hơn những người đang làm chính thức ở đây thì mới có cơ hội.

Kết quả đã tới với con rất nhanh, chỉ sau 1 năm là có 1 bộ phận khác của ngân hàng tiếp nhận con vào làm chính thức, mà lại còn trả cho con mức lương cao hơn 20% mức lương con xin nữa (mặc dù con không có kinh nghiệm nhiều trong công việc này, thật là khó hiểu!) Ngân hàng con làm là ngân hàng lớn nhất, là một trong những nơi làm việc tốt nhất Canada nữa (TD Bank), nên rất khó xin vào được (hàng trăm hồ sơ chỉ tuyển 1 người). Con thực thấy mình quá may mắn. May mắn hơn là khi được theo Phật, theo Sư Phụ…

Lúc gặp Sư Phụ, Sư Phụ có hỏi chúng con rằng con định đi luôn sao. Không ạ, chúng con vẫn yêu Việt Nam lắm. Nhưng chỉ không tiện giải thích nhiều với Sư Phụ lúc đó. Chúng con đang có một số vấn đề về quan hệ trong gia đình. Chúng con đi để xây dựng một cuộc sống mà chúng con có thể tự chủ. Nhưng vẫn hàng ngày dõi theo quê nhà, làm được ít tiền dôi ra đều đồng lòng cố gắng gửi về Việt Nam làm phước, cúng dường, hàng ngày cố gắng nghe và thực hành theo lời Sư Phụ dạy… Mong có một ngày tương lai có thể quay về Việt Nam để gần gũi Phật Pháp, gần gũi Sư Phụ… Con cũng còn nhiều vấn đề khá phức tạp, nhiều lúc muốn hỏi Sư Phụ nhưng lại thôi, ráng nghe thật nhiều bài giảng của Sư Phụ để tự áp dụng giải quyết, tránh làm mất thời gian của Sư Phụ, vì chúng con biết Sư Phụ còn nhiều việc lớn lao phải làm…

Một lần nữa con cám ơn Sư Phụ và chúc Người được an lạc, khỏe mạnh.