Thứ Sáu, Tháng Chín 22, 2023
Trang ChủThư việnKinh tụngSám hối cho chúng sinh nơi địa ngục

Sám hối cho chúng sinh nơi địa ngục

-

SÁM HỐI CHO CHÚNG SINH NƠI ĐỊA NGỤC

Quỳ hoặc đứng tụng :

Chủ lễ xướng :

“Xin Chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng: “

Đại chúng cùng hòa theo :

Từ muôn kiếp si mê điên đảo

Theo ác tâm gây tạo tội khiên

Giết người hại vật triền miên

Nỗi đau kẻ khác, lòng quên đoái hoài

Nay tha thiết nương oai thần Phật

Chứng tâm con như cắt như đâm

Xót xa hối hận lỗi lầm

Ước mong chuộc lại gấp trăm vạn lần

Giờ còn lại tâm thành theo Phật

Lòng từ bi ngày một lớn lên

Thương yêu khắp cả mọi miền

Nỗi đau kẻ khác nguyện xin nhận giùm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy )

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật ( 1 lạy )

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy )

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 1 lạy )

Chủ lễ xướng :

“Xin Chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:”

Đại chúng cùng hòa theo:

Từ muôn kiếp tham lam ích kỷ

Quên tha nhân chỉ nghĩ lợi mình

Dối gian, trộm cướp, tranh giành

Để cho kẻ khác mặc tình khóc than

Tội con lớn hơn ngàn ngọn núi

Nên bây giờ sám hối ăn năn

Mai sau trở lại trần gian

Con xin được sống hoàn toàn vị tha

Tuy nghèo khổ nhưng là người tốt

Không gian tham một chút của người

Lại còn giúp đỡ cho người

Bằng công, bằng của, bằng lời thương yêu

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy )

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật ( 1 lạy )

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy )

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1lạy )

Chủ lễ xướng :

“Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:”

Đại chúng cùng hòa theo:

Những kiếp trước lòng nhiều ganh ghét

Khinh kẻ này, chỉ trích kẻ kia

Tâm đầy phiền giận trách chê

Thấy người có lỗi, không hề khoan dung

Con đâu hiểu sống cùng cõi thế

Người với người phải biết thương nhau

Trần gian này lắm khổ đau

Chỉ vì thù hận chìm sâu lòng người

Con xin nguyện ngàn đời sau nữa

Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm

Thương người như thể thương thân

Tâm từ bi sẽ tinh cần đắp xây

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy)

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật ( 1 lạy )

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy )

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ( 1 lạy )

Chủ lễ xướng:

“Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng”

Đại chúng cùng hòa:

Ai cũng thế, ít nhiều, đều tội

Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

Đời là bể khổ mênh mông

Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân

Phật là đấng chí Tôn chí Kính

Con đời đời xin đảnh lễ Người

Từ Bi Trí Tuệ tuyệt vời

Nhờ Thần uy Phật, con rời cõi mê

Lời Phật dạy, đường về cõi giác

Là mặt trời soi sáng thế gian

Lòng con tha thiết muôn vàn

Xin tìm theo mãi bước chân Phật Đà

Nay sám hối thay cho tất cả

Những chúng sinh đang đọa ngục hình

Mong rằng sớm thoát tội tình

Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm

Dù lúc trước đã làm nên tội

Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời.

Luật Nhân Quả đã tin rồi

Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn

Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ

Chút điều lành cũng thử cùng làm

Diệt trừ sân hận tham lam

Huân tu khiêm hạ Từ Tâm vững bền

Đường thiện nghiệp đi lên từng bước

Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng

Tội xưa xin chuộc dần dần

Bằng vô số việc thiện dâng cho đời

Xin cúi xuống làm người hèn kém

Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời

Tình thương dâng khắp muôn nơi

Con tim tuy nhỏ, nhưng trời đất ôm

Dù có khổ quyết không đổi hướng

Chỉ một đường cao thượng mà đi

Cúi đầu trước Đức Từ Bi

Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy)

Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1lạy)

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (1lạy)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế  Âm Bồ Tát (1lạy)

FILE DOWNLOADSÁM HỐI CHO CHÚNG SINH NƠI ĐỊA NGỤC

VIDEO:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 9 năm 2023...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. TS. Thích Chân Quang –Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 9 năm 2023 (update 13/9/2023): 1....

Tin mới nhất