Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2023
Trang Chủ Tags Cảm niệm

Tag: cảm niệm

Cảm niệm Phật Đản 2023

0
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Chúng con kính lạy Người là ánh mặt trời chân lý. Chúng con kính lạy Người...

Cảm niệm Phật đản 2022

0
CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN 2022 Chúng con cúi lạy Đấng Chánh Giác Đại Từ Bi Đại Trí Tuệ, là bậc Đạo Sư siêu việt của...

Ngày đẹp nhất trần gian

0
NGÀY ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này thì đó chính là ngày Thế Tôn đản sinh vào thế...

Cảm niệm Thành Đạo năm 2022

0
CẢM NIỆM THÀNH ĐẠO NĂM 2022 Chúng con cúi lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là đấng Giáo chủ cao siêu cùng tột của...

Nghìn đời theo Phật

0
NGHÌN ĐỜI THEO PHẬT Mục tiêu giác ngộ quá thiêng liêng Gác lại qua bên những tình riêng Tấm lòng tôn kính cao hơn núi Nguyện cúi dâng...

Phật đã cho con tất cả

0
PHẬT ĐÃ CHO CON TẤT CẢ Phật đã cho chúng con đạo lý, Phật đã cho chúng con tình thương, và Phật cũng cho chúng...

Tâm của Phật vô hình nhưng kỳ tuyệt

0
TÂM CỦA PHẬT VÔ HÌNH NHƯNG KỲ TUYỆT Tâm của Phật vô hình nhưng kỳ tuyệt Các tầng trời đều tha thiết cúi đầu Các tinh cầu...

Cảm niệm Vu Lan 2021

0
CẢM NIỆM VU LAN 2021  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán...

Cảm niệm Vu Lan 2020

0
CẢM NIỆM VU LAN 2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán...

Cảm niệm Vu Lan 2019

0
CẢM NIỆM VU LAN 2019 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại từ Di Lặc tôn Phật Nam mô Đại bi Quán...