Chủ Nhật, Tháng Mười 24, 2021
Trang Chủ Tags Cảm niệm

Tag: cảm niệm

Cảm niệm Vu Lan 2021

0
CẢM NIỆM VU LAN 2021  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2020

0
CẢM NIỆM VU LAN 2020 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2019

0
CẢM NIỆM VU LAN 2019 Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đại từ Di Lặc tôn Phật Nam mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2018

0
CẢM NIỆM VU LAN 2018 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI...

Cảm niệm Vu Lan 2017

0
CẢM NIỆM VU LAN 2017  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI...

Cảm niệm Vu Lan 2015

0
CẢM NIỆM VU LAN 2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lạy Mười Phương Phật, Mười Phương Bồ Tát Thánh...

Cảm niệm Vu Lan 2012

0
CẢM NIỆM VU LAN 2012 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2008

0
CẢM NIỆM VU LAN 2008 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2010

0
CẢM NIỆM VU LAN 2010 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại...

Cảm niệm Vu Lan 2003

0
CẢM NIỆM VU LAN 2003 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Hôm nay ngày rằm tháng 7, chúng con quây quần...