Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023
Trang ChủThư việnChia sẻTâm hối hận tạo nền tảng đạo đức cho tâm khiêm hạ

Tâm hối hận tạo nền tảng đạo đức cho tâm khiêm hạ

-

TÂM HỐI HẬN TẠO NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC CHO TÂM KHIÊM HẠ

Trong chúng ta, không ai vừa hối hận lại vừa kiêu mạn. Vì hối hận chỉ phát sinh khi chúng ta đã phạm lỗi lầm. Bởi vậy, tâm hối hận sẽ giúp chúng ta phát khởi tâm khiêm hạ. Ngoài việc xóa lỗi, hối hận còn tạo nền tảng đạo đức cho tâm khiêm hạ. Đây là một lợi ích lớn của tâm hối hận.

Ví dụ, một người tài giỏi dễ phát sinh tâm kiêu mạn. Hệ quả tất yếu của tâm kiêu mạn là ô nhiễm. Do tâm bị ô nhiễm nên chúng ta tạo ra lỗi lầm. Khi đã phạm lỗi lầm và thấy được lỗi lầm, chúng ta sẽ hối hận. Khi đã biết hối hận, trong chúng ta sẽ xuất hiện tâm khiêm hạ. Đó là quá trình tất yếu.

Nhưng từ tâm kiêu mạn, một người tài giỏi học được tâm khiêm hạ phải trải qua quá trình gần cả một đời người. Trong suốt quá trình đó, đôi khi chúng ta phải trả bằng sự đau khổ, tan vỡ, phải trả bằng những giả rất đắt mới học được sự khiêm hạ.

Đôi khi thấy người tài giỏi mà kiêu mạn, chư Phật, chư Bồ tát đẩy họ vào lầm lỗi để họ học được đức khiêm hạ. Đây là điều rất đáng sợ. Bởi vậy, ngay từ đầu chúng ta phải cẩn thận kiểm soát tâm mình, đừng để kiêu mạn phát sinh.

Trích Tâm Lý Đạo Đức tập 2 – TT. Thích Chân Quang – trang 325

Tâm lý đạo đức (bộ 3 cuốn)

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo về việc phổ biến tin tức, chỉ thị tới...

0
THIỀN TÔN PHẬT QUANG XIN THÔNG BÁO Tất cả Đạo tràng và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đều phải có sự thống nhất...

Tin mới nhất