Chủ Nhật, Tháng Ba 3, 2024
Trang ChủThư việnKinh tụngTâm nguyện mỗi ngày

Tâm nguyện mỗi ngày

-

28 TÂM NGUYỆN MỖI NGÀY

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

KÍNH LẠY ĐẤNG TỪ BI VÔ HẠN – ĐẤNG TRÍ TUỆ VÔ BIÊN

 

Con là…………………………………………………… Pháp danh……………………………………………..

Trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, con xin thành tâm lễ Phật và phát nguyện:

Một xin nguyện trọn thân tâm

Cúng dường Đức Phật mãi trong kiếp này

Làm công cụ của Phật Đài

Làm tôi mọi, hạt bụi nơi chân Người

 

Hai nguyện trong từng phút giây

Phật trên gia hộ cuộc đời chúng con

Lý tưởng được thắp sáng lên

Giải thoát, giác ngộ mãi truyền kiếp sau

 

Ba tôn kính Phật cao siêu

Theo Thầy tuyệt đối, phải tôn kính Thầy

Nguyện nhu thuận, nguyện vâng lời

Giỏi giang tu tập có Thầy mới nên

 

Bốn thương yêu hết chúng sinh

Hữu hình cho đến vô hình đều thương

Chim trời, cá nước, côn trùng

Nguyện không buồn giận hay hờn trách ai

 

Năm khiêm hạ nguyện suốt đời

Cỏ rác, cát bụi, kém người là ta

Điều cần có, tìm quên đi

Hãy lo vui khổ, an nguy của người

 

Sáu tin nhân quả luân hồi

Chi phối khắp cả bên ngoài, bên trong

Hành vi lời nói chúng sinh

Sân trong ý nghĩ cũng trong luật này

Ứng dụng đối chiếu vào đời

Suy tư, chiêm nghiệm hằng ngày vững thêm

 

Bảy nguyện trên Phật ngày đêm

Gia hộ lời nói, việc làm, nghĩ suy

Thương cho đúng, hiểu đúng cho

Kính trọn Phật Pháp, ba là kính Tăng

 

Tám nguyện tinh tấn siêng năng

Hiểu sâu đạo lý, tin hành sớm khuya

Bát Chánh Đạo ứng dụng cho

Ngồi thiền, lễ Phật, luyện về khí công

 

Chín nguyện soi xét nội tâm

Đối chiếu đạo lý để xem lỗi mình

Biết mình mới tiến bộ nhanh

Chân thành tha thiết tâm tình chúng con

 

Việc lẽ hay, chớ kêu oan

Điều mười nhận lỗi về mình cho xong

Lỗi mình, mình phải thật nghiêm

Lỗi người, tha thứ sẽ yên mọi bề

 

Mười một nhiều khen, ít chê

Tìm điều tốt của bạn bè mà khen

Biết sai sám hối ngày đêm

Để không tạo nghiệp cho mình kiếp sau

 

Mười hai nguyện được qua mau

Tâm tự ái để biết yêu thương người

Không buồn bởi trách, la, rầy

Thay vào đó tấm lòng này biết ơn

 

Mười ba vượt chướng trên đường

Không tự ti bởi nghèo, hèn, dốt, ngu

Biết ơn Phật, Thầy đã cho

Đạo lý chân chính để mà bước theo

Phát nguyện tinh tấn chuyên sâu

Sám hối tạo Phước được gieo nhân lành

 

Mười bốn nguyện kiểm soát mình

Trong cả ý muốn, tâm hồn thẳm sâu

Việc gì dù khó đến đâu

Cẩn thận, cân nhắc là điều chớ quên

 

Mười lăm nguyện sống hoàn toàn

Vị tha từ việc uống ăn ở đời

Ngủ, nghỉ, tu học mọi nơi

Làm việc giải trí vui chơi nhớ rằng

Đều vì Phật Pháp trường tồn

An vui lợi ích muôn vàn chúng sinh

 

 

 

Mười sáu mong các đệ huynh

Cùng tu cùng học để cùng giỏi hơn

Làm Phật sự được nhiều lên

Phụng sự hỗ trợ, nguyện làm phía sau

 

Mười bảy đoàn kết chung tay

Làm từ thiện cúng dường lên Phật Đài

Nguyện hồi hướng công đức này

Phật sự, tự nguyện chẳng đòi chấp công

 

Mười tám con xin hiến thân

Bảo vệ Phật pháp cùng nguyện hộ trì

Chánh Pháp được truyền bá đi

Bằng mọi phương tiện chẳng gì cản ngăn

 

Mười chín sống ở thế gian

Cuộc đời vui ít gian truân quá nhiều

Thân vô thường chết lúc nào

Thời gian phủ lớp bụi màu rồi quên

Tâm này cảm thọ vui buồn

Tư tưởng, loạn động, ghét thương thế nào

Cái Ta chân thật ở đâu?

Tâm lìa nhân thế đắm say không màng

Khi nghiệp đến chẳng ngã lòng

Mới là vô ngã Phật thường dạy răn

 

Hai mươi kiểm soát được tâm

Luôn luôn tỉnh giác bỏ buông ý mình

Giữ cho thanh tịnh tâm hồn

Không còn vọng tưởng, không còn loạn luân

 

Hai mốt nguyện cảnh giác thân

Không kiêu mạn chẳng tự khen chính mình

Tự kiêu phá hỏng tu hành

Còn gieo thối đọa nghiệp mình kiếp sau

 

Hai hai định hướng mục tiêu

Vô Ngã chấm dứt những điều khổ đau

Đơn giản Vô Ngã an vui

Đâu cần theo một mục tiêu khác nào

 

Hai ba ham muốn tầm thường,

Nguyện chấm dứt để trong lòng chúng con

Điều gì để sợ không còn

Một lòng vì Phật, quê hương, giống nòi

 

Hai bốn Phật tử khắp nơi

Tu tập thành tựu mọi người thi đua

Lòng tôn kính Phật vô bờ

Tột cùng khiêm hạ, từ bi muôn loài

 

Hai nhăm ai cũng như ai

Thấy được ái dục là điều hiểm nguy

Là bẫy tạo hóa giăng ra

Trầm luân mãi mãi nếu sa chân vào

Không còn nhân phẩm thanh cao

Giải thoát giác ngộ đường vào còn đâu!

 

Hai sáu tỉnh giác cao sâu

Thiết tha lý tưởng đạo mầu tiến tu

Từng giây phút kiểm soát cho

Giữ tâm không để rời xa thân này

 

Hai bảy nguyện trước Phật Đài

Quyết tâm thực hiện được điều Phật răn

Dù bao gian khổ khó khăn

Đúng ý Phật, chết cũng không nản lòng

 

Hai tám ơn phải đáp đền

Trên ơn Tam Bảo đến Hiền Thánh Tăng

Mạng mạch Phật Pháp giữ gìn

Ơn cha mẹ, ơn anh em đồng bào

Quê hương đất nước thân yêu

Ơn cả cây cỏ cùng bao côn trùng

Nguyện khắc ghi với giữ gìn

Siêng năng tinh tấn tu hành đáp ơn

Con xin nguyện những điều trên

Thấm vào tâm khảm vào xương máu này

Để từng lời nói việc làm

Đều hợp đạo lý Phật răn hằng ngày

Để trong bể khổ hôm nay

Cùng huynh đệ phụ giúp thầy vượt qua

Cho đời thánh thiện hơn ra

Nguyện trên chư Phật hãy gia hộ cùng

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (32) (3 lạy)

 

 

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (update 29/2/2024)

0
Lịch giảng của TT. TS. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (update 29/2/2024): 1. Từ thứ...

Tin mới nhất