Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023
Trang ChủChia sẻPhật phápTôn giả Ni Ba La Giá Na - Đệ nhất trì luật...

Tôn giả Ni Ba La Giá Na – Đệ nhất trì luật Ni đoàn

-

TÔN GIẢ NI BA LA GIÁ NA – ĐỆ NHẤT TRÌ LUẬT NI ĐOÀN

Trải qua một cuộc đời đầy thương đau bất hạnh, Tôn giả Ba La Giá Na đã thấu hiểu sâu sắc về sự vô thường của cuộc đời. Trong Ni chúng, Ngài luôn lắng nghe những lời chỉ bảo, học hỏi kinh nghiệm của các bậc Trưởng lão để có thể cư xử hợp lý khi đối mặt với các tình huống phức tạp. Trong đời sống của tu sĩ, giới luật chính là những biểu hiện cụ thể và thực tế của giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Và Ngài thấy rằng việc nghiêm trì giới luật là vô cùng cần thiết để đạt được nội tâm bình an và tiến bước trên con đường tu học.

Bởi vậy, ngay từ khi mới xuất gia, Tôn giả Ba La Giá Na đã nỗ lực phi thường trong việc giữ gìn giới Pháp. Từng lời nói, cử chỉ, từng cách đi, dáng đứng, khi chào hỏi, lúc hành thiền, khoác y hay mang bát đều luôn nghiêm trang, chuẩn mực. Ngài trở thành tấm gương sáng cho chư Ni noi theo.

Trong khoảnh khắc chứng đạo, Tôn giả đồng thời thành tựu được trí tuệ phân tích thâm sâu mọi vấn đề. Vì thế, Ngài nhanh chóng tinh thông các giới luật của Ni đoàn và còn thực hành giới một cách vô cùng khéo léo, tinh tế. Ngài nghiêm trì giới trong từng điều nhỏ mà không bao giờ cố chấp vào nguyên tắc.

Một lần, giữa hội chúng rất đông các vị Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni, Đức Thế Tôn đã tán thán Tôn giả Ba La Giá Na với danh hiệu Đệ Nhất Trì Luật trong Ni chúng.

“… Bao đời Ngài đã nguyện thề
Nghiêm trì giới luật để mà tiến tu
Lời nói, cử chỉ, đứng đi…
Trang nghiêm, chuẩn mực tùy nghi phi thường
Tăng đoàn Ni chúng noi gương
Đệ Nhất Trì Luật trong từng phút giây…”

Trích “Thánh độ mệnh Tôn giả Ba La Giá Na” – Thượng tọa Thích Chân Quang.

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 10 năm 2023...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. TS. Thích Chân Quang –Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 10 năm 2023 (update 27/9/2023): 1. Thứ...

Tin mới nhất