Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022
Trang Chủ Tổng Đạo Tràng Chúng Thanh niên Phật Quang CTN Vũng Tàu: Những buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa

CTN Vũng Tàu: Những buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa

-

Chúng con thật may mắn khi sau những giờ làm việc, học tập, huynh đệ Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Vũng Tàu chúng con lại được về tu tập bên nhau. Hàng tuần, cứ vào các ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 chúng con được cùng nhau quỳ trước Phật đài tụng những lời Kinh thiêng, cùng lắng tâm trong giây phút Thiền định, cùng gửi cho nhau tình huynh đệ ấm áp như lời Sư Phụ dạy.

Nhận được những ánh mắt, nụ cười của huynh đệ, chúng con cảm thấy hạnh phúc khi biết đến Sư Phụ. Nhờ có Người mà chúng con từ những con người xa lạ được gặp gỡ và dành cho nhau tình cảm như anh em trong một Nhà.

Chúng con cầu trên Chư Phật gia hộ cho tất cả huynh đệ khắp nơi luôn có nhiều sức khỏe, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, làm được nhiều công đức lành để đền ơn chư Phật, đền ơn Sư Phụ để Phật pháp mãi mãi hưng long, mãi mãi trở thành cội nguồn tâm linh thiêng liêng, cao quý của dân tộc Việt Nam.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo tổ chức Đại lễ Phật Thành Đạo PL.2565 –...

0
THÔNG BÁO V/v tổ chức Đại lễ Phật Thành Đạo tại Thiền Tôn Phật Quang PL.2565 - DL.2022   NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH...

Bái vọng Đức Pháp Chủ

Tin mới nhất