Thứ Hai, Tháng Chín 21, 2020
Trang Chủ Thư viện Kinh tụng Lời khấn nguyện 2017

Lời khấn nguyện 2017

-

LỜI KHẤN NGUYỆN 2017

Kính lạy Mười Phương Phật
Kính lạy Mười Phương Pháp
Kính lạy Mười Phương Tăng
Phật ơi chứng tâm con
Lời nguyện ước chân thành
Dâng lên Đấng Từ Bi

Xin cho con mãi mãi
Luôn tôn kính vô biên
Nghìn biển trời sông núi
Dâng lên khắp Như Lai

Xin cho trái tim con
Tình thương không bờ bến
Mênh mông cõi tam thiên
Phủ giăng đến vô cùng

Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Ghét ganh rồi buông mau
Chiến tranh lùi đêm thâu

Xin cho ai chìm đắm
Biết có luân hồi qua
Phúc báo hay tội báo
Sông mê sẽ quay đầu

Kẻ mù rồi được sáng
Kẻ điếc được lắng nghe
Kẻ nghèo được no ấm
Người ốm rồi chóng qua

Xin cho loài cầm thú
Vượt thoát kiếp ngu si
Tái sinh làm người mới
Quy y nơi Phật đà

Bao vong linh lạc lối
Đọa trong cõi u huyền
Đói khát chẳng bám đeo
Chánh pháp lòng hướng theo

Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh bị thiêu đốt
Phát tâm từ bi lên
Thoát ra khỏi oan khiên

Cúi xin Mười Phương Phật
Cùng Bồ Tát siêu phương
Chiếu soi cả đất trời
Bằng chánh pháp thiêng liêng

Cho con sinh về đâu
Giữa ba nghìn thế giới
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Dắt con lên bờ giác

Cho con biết khiêm hạ
Nhìn mọi người kính yêu
Con bụi cát bên đường
Nhờ Phật từ xót thương

Cho tay con rộng mở
Sẻ chia với cúng dường
Đem yêu thương niềm nở
Người sẽ bớt đau thương

Xin cho con bình thản
Giữa giông bão cuộc đời
Những cay đắng bằng lời
Những mưu tính ngập trời

Xin tâm con sung sướng
Vì người đã nên công
Hoặc người tạo công đức
Xem như chính con làm

Cho con biết im lặng
Không chê trách đưa ra
Tâm thương xót cho người
Mong sai sót mau qua

Xin vòng dây tham ái
Thôi trói giăng đời con
Cho trái tim của con
Yêu hết muôn vạn loài

Kính lạy Mười Phương Phật
Kính lạy Mười Phương Pháp
Kính lạy Mười Phương Tăng
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và lầm than
Tối tăm và thở than

Nay con dâng lời nguyện
Sẽ thoát ra trầm luân
Trí giác sẽ tìm về
Cứu chúng sinh lầm mê

Xin cho con giữ vững
Tâm tinh tấn tu hành
Chẳng một giờ xao lãng
Không giây phút buông lơi

Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Chấp ngã rồi xóa mau

Xin cho con tỉnh táo
Có tiến tu làm sao
Vẫn tránh tâm tự hào
Để bước đi dài lâu

Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đi đến nơi tận cùng
Tâm với Tâm Phật đồng

Rồi trong muôn thế giới
Con dạo bước xa khơi
Hóa độ khắp muôn nơi
Ơn Phật mãi không vơi

Kính lạy Mười Phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời Khấn Nguyện sắt son
Dâng lên Đấng Từ Tôn.

Download:

File PDF: LỜI KHẤN NGUYỆN 2017- A4

File audio: 

  1. Lời khấn nguyện – Sư Phụ: 

2. Lời khấn nguyện – Huỳnh Lợi: 

3. Lời khấn nguyện – Thụy Vân: 

4. Youtube:

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 9 năm 2020...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 9 năm 2020...

Tin mới nhất