Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024

Phật là tất cả

-

PHẬT LÀ TẤT CẢ

Hạt mưa nào rồi cũng rơi xuống đất, dòng sông nào rồi cũng trôi về biển, ai rồi cũng phải tìm thấy nơi nương tựa cho tâm hồn mình. Phật chính là nơi cho chúng con tìm về nương náu giữa biển đời còn tràn ngập khổ đau tăm tối. Phật là ánh dương soi sáng thế gian, Phật là dòng suối tưới mát lòng người, Phật là đại dương mênh mông công đức, Phật là núi cao vời vợi uy nghi. Chúng con xin dâng lên Thế Tôn lòng tôn kính vô biên, kính lạy Thế Tôn gia hộ cho chúng con chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách chông gai để tiến tu và hoằng dương Chánh Pháp.

“Đền ơn Phật con nay phát nguyện
Cả một đời tinh tiến tu hành
Rồi đem Chánh Pháp quang minh
Gieo vào khắp chốn chúng sinh vạn loài.”

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Tài khoản cúng dường Thiền Tôn Phật Quang

0
Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của TT. TS Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang: 1....

Tin mới nhất