Thứ Tư, Tháng Mười Hai 2, 2020
Trang Chủ Chia sẻ Phật pháp Phật là tất cả

Phật là tất cả

-

PHẬT LÀ TẤT CẢ

Hạt mưa nào rồi cũng rơi xuống đất, dòng sông nào rồi cũng trôi về biển, ai rồi cũng phải tìm thấy nơi nương tựa cho tâm hồn mình. Phật chính là nơi cho chúng con tìm về nương náu giữa biển đời còn tràn ngập khổ đau tăm tối. Phật là ánh dương soi sáng thế gian, Phật là dòng suối tưới mát lòng người, Phật là đại dương mênh mông công đức, Phật là núi cao vời vợi uy nghi. Chúng con xin dâng lên Thế Tôn lòng tôn kính vô biên, kính lạy Thế Tôn gia hộ cho chúng con chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách chông gai để tiến tu và hoằng dương Chánh Pháp.

“Đền ơn Phật con nay phát nguyện
Cả một đời tinh tiến tu hành
Rồi đem Chánh Pháp quang minh
Gieo vào khắp chốn chúng sinh vạn loài.”

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 12 năm 2020...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 12 năm 2020...

Tin mới nhất