Thứ Năm, Tháng Năm 6, 2021
Trang Chủ Thư viện Kinh tụng KỆ GÕ CHUÔNG TO (Đaị hồng chung)

KỆ GÕ CHUÔNG TO (Đaị hồng chung)

-

 

– Gõ 3 tiếng đầu tiên chậm chậm ** * 

 

. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lần) *

. Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lần) *

. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (1 lần) *

. Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ tát (1 lần) *

. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát (1 lần) *

 

– Nguyện tiếng chuông này vang khắp chốn

  Mang theo thần lực của Như Lai *

  Hóa độ chúng sinh muôn vạn loại

  Quay về Phật Pháp thoát trần ai **

 

– Nguyện tiếng chuông này lan khắp nơi

  Đem lòng bi mẫn của Như Lai *

  Chúng sinh tỉnh ngộ lòng trong mát

  Thương nhau bỏ hết những hẹp hòi **

 

– Nguyện tiếng chuông này bay thật xa

  Sáng lên hạnh nguyện của Phật đà *

  Chúng sinh hiểu được điều nhân quả

  Gắng công tạo phúc tháng ngày qua **

 

– Nguyện tiếng chuông này xuống rất sâu

  Địa ngục chúng sinh ngưng khổ đau *

  Cúi đầu tôn kính Mười Phương Phật

  Ăn năn diệt tội thoát ngục tù **

 

– Nguyện tiếng chuông này bay rất cao

  Chư Thiên hộ pháp mãi bền lâu *

  Đừng ai phá hoại đường chánh pháp

  Chúng sinh nương tựa đến nghìn sau **

 

– Nguyện tiếng chuông này rất thiêng liêng

  Ai nghe rồi cũng dứt ưu phiền *

  Tỉnh giấc mộng dài đêm sinh tử

  Quay đầu tìm thấy đạo bình yên **

 

– Nguyện tiếng chuông này rất linh thiêng

  Chở che dân tộc khắp mọi miền *

  Ơn Phật thấm nhuần trong trời đất

  Người thương người thoát nỗi truân chuyên **

 

– Nghe tiếng chuông này xin lắng tâm

  Quay về an trú biết toàn thân *

  Biết thân tạm bợ, rồi tan hoại

  Tỉnh giác trong từng hơi thở êm **

 

– Nguyện cho pháp giới khắp mười phương

  Chúng sinh đắc đạo thánh phi thường *

  Từ bi trí tuệ không cùng tận

  Hòa trong biển giác của Pháp Vương ** *

Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, Tôn Pháp, Chư Bồ Tát Hiền Thánh Tăng (1 lần) ** *, ** *, ** *

            

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2021...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng của TT. Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang tháng 5 năm 2021...

Tin mới nhất