Chủ Nhật, Tháng Sáu 20, 2021
Trang Chủ Chia sẻ Phật pháp Phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn

Phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn

-

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đức Thế Tôn!

Trí tuệ Người vô cùng, chiếu soi khắp pháp giới, nhưng, chúng con thì nhỏ bé, tầm thường và tội lỗi. Thế nên, dù cho được Thế Tôn trực tiếp giảng dạy, chưa chắc chúng con đã hiểu hết được đạo lý của Người, huống hồ là đã cách xa mấy nghìn năm, qua trung gian nhiều bản dịch, qua trung gian nhiều vị Tông sư, qua trung gian nhiều lời giải thích khác biệt, nên điều chắc chắn là chúng con rất dễ hiểu sai đạo lý thậm thâm vi diệu của Người.

Khi đã hiểu sai đạo lý vi diệu của Người, chúng con sẽ hành trì nhầm lẫn, lệch khỏi mục tiêu Vô ngã giải thoát, công đức suy giảm, và tệ hơn nữa, đó là có thể hướng dẫn người khác cũng đi sai đường như mình. Tội lỗi này khó thể nào đền trả được.

Có lẽ cũng vì hiểu sai đạo lý của Người mà suốt mấy nghìn năm qua, có nhiều lúc chúng con đã ích kỷ buông trôi, có nhiều lúc chúng con đã phát triển Ngã chấp, và cuối cùng là Phật Pháp không còn hưng thịnh. Chúng con đã sai mà tưởng mình đúng; chúng con đi chưa được bao nhiêu mà tưởng đã rất nhiều.

Hôm nay, toàn nhân loại kỷ niệm ngày Thế Tôn đến với trần gian, chúng con xin Người gia hộ cho chúng con có trí tuệ để hiểu chính xác những lời dạy của Người, để cho Phật Pháp từ nay tìm lại ánh quang minh chói lọi, giúp cuộc đời vơi bớt khổ đau.

Chúng con nguyện yêu thương hết thế giới này, và đem lòng thương yêu đó làm phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn.

Chúng con nguyện tránh những điều ác, biết rõ sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt, và đem giới hạnh đó làm phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn.

Chúng con nguyện gắng làm những việc lành, biết yêu quý từng điều thiện nhỏ nhặt, và đem công đức đó làm phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn.

Chúng con nguyện tinh tấn tu tập thiền định, nhiếp tâm hướng về Vô ngã, và đem công phu đó làm phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn.

Chúng con nguyện chia sẻ Phật Pháp với tất cả mọi người chung quanh mình, mong cho ai cũng phát tâm chánh giác, và đem công hạnh đó làm phẩm vật cúng dường lên Đức Thế Tôn.

Cúi mong Thế Tôn soi sáng tâm hồn chúng con với những đạo lý nhiệm mầu của Người, để chúng con nhẫn nhục trước nguy nan, dửng dưng trước cám dỗ, tận tụy trước công việc, xót xa trước cảnh khổ, hoan hỷ vì người vui, kiên trì trên chính đạo, độ lượng với kẻ biết ăn năn, nghiêm khắc với kẻ ngoan cố, và chung nhau dựng xây đạo tình huynh đệ ấm áp thân thương khắp nơi.

Xin cho chúng sinh cùng đặt bước đi lên con đường giác ngộ để bờ khổ lìa xa, bến vui tìm thấy. Xin cho tất cả những ai có thể mở lòng đến với Phật Pháp trong ngày thiêng liêng này đều được nhiều phúc lành trong cuộc sống. Nguyện pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN 2009)

Ấn phẩm mới

Thông báo

Thông báo tạm ngừng hoạt động, đón tiếp khách đến chùa...

0
THÔNG BÁO Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Để tuân thủ các khuyến cáo của Nhà nước và Giáo...

Tin mới nhất