Thứ Sáu, Tháng Mười Một 15, 2019

CA DAO MỚI (st: Nhật Thiện Tâm – Câu 41 – 56)

Kẻ ác nhân quả chẳng tường,
Cho nên thế giới máu xương chất đầy.
Hiểu rằng nhân quả trả vay,
Người hiền gắng sức đắp xây hòa bình.

Chớ hỏi tại sao

Chớ hỏi tại sao trời năm nay nóng thế?
Sao năm qua rét buốt hơn nhiều?
Và bão tố chừng như càng hung hãn?
Lũ quét, đất chuồi, phố ngập nước thành sông?

Ơn Thầy 20-11-2013

FRAGILE HAPPINESS

People usually ask the following questions: “What is the purpose of this life?” the worst answer is that: “We must survive to avoid death”, it means that this person could do anything, even evil things, as long as they could live. This belief is very dangerous. However, if the mindset is not too average, and we have knowledge and good values, and we would not accept the above belief, our purpose in life is to find happiness.

Ca dao TRUNG THU

Trung Thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn cũng đi hơi nhiều.
Người lớn thật là đáng yêu,
Vì yêu người trẻ nên yêu trăng già.

Chào huynh đệ mới!

Rủ nhau đến với Đạo tràng
Cùng nhau tu tập, cùng làm điều hay
Biết rằng cuộc sống đắng cay
Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

Viên Quang Cổ Tự Cảm Tác

THE ONLY TRUTH

Everyone is trying to live right. Really! It is true. If we did not try to live right, and always made mistakes and committed sins, bad consequences would have happened. When we made mistakes, others would look down on us, or even worse, we might have been punished by law, leading us to a miserable live. And speaking of religious beliefs, the law of Cause and Effect will always govern and direct our lives. The retribution will come to us in many afterlives “As ye sow, so shall ye reap”.

The dual path of Meditation and Pure Land cultivation

Why should we take the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?
What did our founders mean when they set up the dual path of Meditation and Pure Land cultivation?

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải

Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải
Khi con người chưa hòa hợp với nhau
Và cuộc đời còn ray rức khổ đau
Khi ác pháp vẫn lan tràn gieo rắc

THÔNG BÁO!

Xem nhiều nhất tuần